Technical Program Committee

MD. Zhoeb Hassan
Virginia Tech., USA

Bingpeng Zhou
Sun Yat-sen University, China

Weixi Zhou
Sichuan Normal University

Rui Zhao
Guangzhou University

Meng Shen
Southwest Jiaotong University

Chongyang Tan
Jinan University

Qiuyun Zou
Beijing University of Posts and Telecommunications

Zheng Shi
Jinan University

Yong Ma
Jiangxi Normal University, China

Pingzhi Fan
Southwest Jiaotong University

P.T. Mathiopoulos
National and Kapodistrian University of Athens

Jingxian Wu
University of Arkansas

Ning Gao
Southeast University

Bingtao He
Xidian University

Zhicheng Dong
Tibet University

Yonghao Shi
Tibet University

Jing Zhao
Xihua University

Zhiguo Ding
The University of Manchester

Yuanwei Liu
Queen Mary University of London

Weiqiang Tan
Guangzhou University

Panagiotis D. Diamantoulakis
Friedrich-Alexander-University (FAU)

Wali Ullah Khan
University of Luxembourg

Miaowen Wen
South China University of Technology